18.3.2016 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 18.3.2016 v 18 hodin v hasičské zbrojnici Hostišová.