3.6.2016 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 3.6.2016 v 18 hodin na Machové.