24.3.2017 - Schůze výboru 3. okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 24.3.2017 v 19 hodin v Mysločovicích.