22.9.2017 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 22.9.2017 v 19.00 hodin v Machové.