22.6.2018 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 22.6.2018 v 19.00 hodin v Hostišové.