21.9.2018 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 21.9.2018 v 19.00 hodin v Machové.