22.3.2019 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 22.3.2019 v 18.00 hodin v Machové.