25.9.2020 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 25.9.2020 v 19.00 hodin v Mysločovicích.