25.3.2022 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 25.3.2022 v 18.00 hodin v Mysločovicích.