17.6.2022 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 17.6.2022 v 19.00 hodin v Machové.