SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2019 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2019 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2019 (muži, ženy): ZLPS


Z důvodu stále platných mimořádných opatření se Pohárová soutěž plánovaná na 31.5.2020 v Rackové neuskuteční!


Starý Hanácký právo, které se mělo uskutečnit 18.7.2020 v Rackové, je přesunuto na příští rok 2021!!!


Aktuální informace také na: