SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2016 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Průběžné výsledky 2016 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Průběžné výsledky 2016 (muži, ženy, dorostenky): ZLPS

Článek a záznam rozhovoru s členy SDH Racková v rámci soutěže Dobráci roku: ZDE


Fotky ze soutěže MH na Machové: ZDE

Fotky ze soutěže starých pánů na Hostišové: ZDE

Fotky z finále ZLMH ve Zlíně: ZDE

Fotky z noční soutěže MH v Záhlinicích: ZDE

Fotky ze soutěže O pohár ředitele HZS v Šumicích: ZDE


SDH Racková provede v sobotu 1.10.2016 od 13 hodin sběr železného šrotu a elektroodpadu po obci Racková. Žádáme občany, aby nepotřebný kovový odpad nachystaly před své domy, těžší kusy vyneseme sami.


 


Aktuální informace také na: