SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2018 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Průběžné výsledky 2018 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Průběžné výsledky 2018 (muži, ženy, dorostenky): ZLPS


Fotky z oslav 105. výročí SDH Racková: ZDE

Fotky z okrskové soutěže: ZDE

Fotky z okresního kola Hry Plamen: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Rymicích: ZDE

Fotky ze soutěží MH v Záhlinicích a Lhotě: ZDE

Fotky ze soutěže v Rackové: ZDE

Fotky ze soutěží MH v Loukách a na Horním Lapači: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Vítonicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Rychlově: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Tečovicích: ZDE

Fotky ze soutěží MH v Ludslavicích a Kaňovicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Loučce: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Sazovicích: ZDE


Aktuální informace také na: