SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková je členem 3. okrsku Racková v okrese Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2022 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Průběžné výsledky 2022 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2019 (muži, ženy): ZLPS


Fotky z okrskového kola v Sazovicích: ZDE

Fotky z oslav Sv. Floriána v Rackové: ZDE

Fotky z okresního kola Hry Plamen (sobota): ZDE

Fotky z okresního kola Hry Plamen (neděle): ZDE

Fotky ze soutěže MH v Záhlinicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Lhotě: ZDE

Fotky ze soutěže v Rackové: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Loukách: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Horním Lapači: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Lukově: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Vítonicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Rychlově: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Tečovicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Loučce: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Štípě: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Sazovicích: ZDE


Aktuální informace také na: