SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2017 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2016 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2016 (muži, ženy, dorostenky): ZLPS


Plán činnosti SDH Racková na rok 2017: ZDE

Vánoční výšlap - fotky: ZDE


SDH Racková uspořádál dne 25.2.2017 tradiční Vodění medvěda za hudebního doprovodu kapely Malenovjanka. Fotky: ZDE


Aktuální informace také na: