SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2016 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2016 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2016 (muži, ženy, dorostenky): ZLPS


Rozloučení mladých hasičů se sezónou. Fotky: ZDE

Výroční valná hromada SDH Racková za rok 2016. Fotky: ZDE

Plán činnosti SDH Racková na rok 2017: ZDE

Vánoční výšlap - fotky: ZDE


Aktuální informace také na: