SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2018 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2018 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2018 (muži, ženy): ZLPS


Fotky z noční soutěže MH v Bochoři: ZDE

Fotky ze soustředění MH: ZDE

Fotky z podzimního kola Hry Plamen: ZDE

Fotky z předávání titulů Zasloužilý hasič v Přibyslavi: ZDE


V pátek 9. listopadu převzal náš dlouholetý člen bratr Antón Urban titul Zasloužilý hasič. Jedná se o nejvyšší vyznamenání, které se u dobrovolných hasičů uděluje. Slavnostní ceremoniál proběhl v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Výbor SDH Racková děkuje Antónovi Urbanovi za jeho příkladnou práci nejen ve sboru a přeje mu hodně zdraví a elánu do dalších let!


Aktuální informace také na: