SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková je členem 3. okrsku Racková v okrese Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2024 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Průběžné výsledky 2024 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Průběžné výsledky 2024 (dorostenky, ženy): Facebook ZLPS


Fotky z výroční valné hromady 3. okrsku: ZDE

Fotky z Vodění medvěda: ZDE

Fotky z oslav Sv. Floriána v Rackové: ZDE

Fotky z okrskového kola v Rackové: ZDE


SDH Racková pořádal v neděli 26.5.2024 soutěž MH zařazenou do ZLMH a STMPM a soutěž ZLPS. Foto: ZDE


Aktuální informace také na: