SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková patří do III. okrsku okresu Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2017 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Průběžné výsledky 2017 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Průběžné výsledky 2017 (muži, ženy, dorostenky): ZLPS


Mistrovství ČR Hry Plamen ve Zlíně - fotky: ZDE

Soutěž "starých" pánů v Rackové - fotky: ZDE


SDH Racková pořádá v pátek 8. 9. 2017 Zájezd po krásách a zajímavostech Brněnska. Odjezd v 7.30 od OÚ Racková. Cena zájezdu je 400 Kč. Přihlášky a číslo OP u Jaroslava Cholasty (Racková 187). Více info: ZDEAktuální informace také na: