SDH Racková

Vítejte!

Vítejte na oficiálním webu Sboru dobrovolných hasičů Racková, založeného roku 1913. Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO III. SDH Racková je členem 3. okrsku Racková v okrese Zlín.


Kalendář soutěží na rok 2023 - okres: ZDE, SDH Racková MH: ZDE

Konečné výsledky 2022 (mladí hasiči): ZLMH, STMPM

Konečné výsledky 2022 (dorostenky, ženy): Facebook ZLPS


Fotky z Vodění medvěda: ZDE

Fotky z oslav 110. výročí založení SDH Racková: 1. část, 2. část

Fotky z okrskového kola v Machové: ZDE

Fotky z okresního kola Hry Plamen: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Záhlinicích: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Lhotě: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Loukách: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Horním Lapači: ZDE

Fotky ze soutěže MH v Lukově: ZDE

Fotky ze soutěže MH ve Vítonicích: ZDE


V neděli 28. 5. 2023 uspořádal SDH Racková pohárovou soutěž v požárním útoku. Fotky: ZDE

Výsledky soutěže: dopolední část (ZLMH, STMPM): ZDE, odpolední část (ZLPS): ZDE


Aktuální informace také na: