24.9.2021 - Schůze výboru 3.okrsku

Schůze výboru 3. okrsku 24.9.2021 v 19.00 hodin v Hostišové.